Polityka prywatności sklepu Renomy

Polityka prywatności sklepu Renomy

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu Renomy.

Menedżer danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu Renomy.

Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień oraz rozpatrywania roszczeń i reklamacji. Mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Sklep Renomy przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące zamówienia.

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom współpracującym ze sklepem Renomy w celu realizacji zamówień oraz obsługi reklamacji i zwrotów. Na ich wniosek można je także przekazać organom państwowym.

Prawa klienta
Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą także w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Sklep w Renomy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

Kontakt
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności Renomy, skontaktuj się z nami pod następującym adresem e-mail: support@renomy.shop

Zmiany w polityce prywatności
Sklep Renomy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swojej polityce prywatności. Aktualna wersja polityki jest zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu.