Warunki usługi

Regulamin sklepu internetowego Renomy

Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowy Renomy, dostępny pod adresem www.Renomy.shop, prowadzony jest przez spółkę [Smart Access Technology Co., Limited] z siedzibą pod adresem [FLAT/RM A 12/F, ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG]
1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Renomy oraz zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Renomy.
1.3. Sklep internetowy Renomy zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie sklepu internetowego Renomy.
1.4. Sklep internetowy Renomy zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oferowanego w sklepie internetowym Renomy oraz do wprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży.

Zamówienia
2.1. Zamówienia można składać poprzez stronę sklepu internetowego Renomy
lub e-mailem.
2.2. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych i danych zamówienia.
2.3. Sklep internetowy Renomy potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie potwierdzenia na podany przez Klienta adres e-mail.
2.4. Sklep internetowy Renomy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu.

Metoda płatności
3.1. Sklep internetowy Renomy umożliwia płatność za zamówienia za pośrednictwem systemu PayPal lub gotówką przy odbiorze.
3.2. W przypadku zwrotu pieniędzy Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

dostawa
4.1. Sklep internetowy Renomy dostarcza produkty na terenie Polski.
4.2. Cena przesyłki uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wagi i gabarytów przesyłki.
4.3. Sklep internetowy Renomy zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie 3-15 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
4.4. Sklep Internetowy Renomy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez przewoźnika.

Uskarżanie się
5.1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w przypadku otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem.
5.2. Reklamacje należy przesyłać e-mailem na adres [support@renomy.shop].
5.3. Sklep internetowy Renomy zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Ochrona danych osobowych
6.1. Sklep internetowy Renomy przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ochrony danych osobowych opublikowanymi na stronie sklepu internetowego Renomy.

Postanowienia końcowe
7.1. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego Renomy.
7.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej sklepu internetowego Renomy.

Nazwa firmy: Smart Access Technology Co. Ograniczony
Zarejestrowany adres: FLAT/RM A 12/F, ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG
E-mail do obsługi klienta: support@renomy.shop